Thiết kế, sản xuất nội thất cho các nhà hàng, khách sạn như: Bộ bàn ăn, Sofa, phòng ngủ, khách sạn, Karaoke

Dịch vụ khác